Oblasti poskytování právních služeb

Oblast poskytování právních služeb naší kanceláří zahrnuje kompletní právní poradenství slovenským i zahraničním investorům při různorodých transakcích realizovaných v Slovenské republice. Mezi hlavní oblasti činnosti naší kanceláře mimo jiné patří:

Obchodní právo a právo obchodních společností

 • zakládání, změny a zrušení obchodních společností
 • likvidace obchodních společností a konkurzy
 • obchodní smlouvy
 • zastupování v obchodně - právních sporech
 • poradenství, řešení a vymáhání pohledávek
 • právo cenných papírů

Směnkové právo

 • právní poradenství v oblasti směnek
 • zastupovaní v směnkovém řízení

Due diligence procesy, Privatizace, akvizice

 • aktivní zabezpečování a vstup zahraničních a slovenských investorů do obchodních společností,
 • fúze obchodních společností
 • právní due diligence, v rámci kterých zabezpečujeme pro investory především právní audit stavu vybraných společností, případně definovaných právních vztahů.

Protimonopolní právo a právo proti nekalé soutěži

 • právní poradenství a zastupování v oblasti protimonopolního práva a práva proti nekalé soutěži
 • komplexní zastupování klientů v řízeních vedených před příslušnými orgány veřejné správy ve věcech antitrustového práva a nekalé soutěže

Právo duševního a průmyslového vlastnictví

 • právní služby při registraci práv k předmětům průmyslového vlastnictví a služby, související s ochranou práv z oblasti duševního vlastnictví - autorské právo a práva příbuzné autorskému právu.
 • právní služby např. při registraci ochranných známek, dizajnů, užitkových vzorů, pomáhat chránit klientovo obchodní jméno, obchodní tajemství, nebo know – how.

Právo v oblasti nemovitostí

 • kompletní právní servis při přípravě výstavby, výstavba, financovaní a správě nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi, prodaji, založení, nájmu, podnájmu a jiných operácích týkajících se nemovitostí
 • sepisovaní smluv a právních analýz
 • zastupování při sporech týkajících se nemovitostí

Občanské právo

 • poradenství, řešení a vymáhání pohledávek
 • náhrada škody /od smluvních partnerů, pojistné události a pod./
 • sepisování smluv
 • zastupování při sporech v občansko – právních jednáních

Rodinné právo

 • rozvody
 • výživné
 • vypořádání a zúžení rozsahu společného jmění manželů

Trestní právo

 • komplexní zastupování a právní poradenství v trestním řízení
 • zastupování poškozených při vymáhaní náhrady škody způsobené trestním činem

© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.