Profil

Advokátní kancelář ZAHRADNIK & Spol. je nezávislou slovenskou advokátní kanceláří se sídlem v Bratislavě, která poskytuje kompletní právní služby především v oblastech obchodního, občanského, správního a finančního práva, včetně zastupování v sporovém řízení.

Kancelář vznikla 1.1. 2007, v této formě však jen plynule nadvázala na dlouholetou předcházející spolupráci její pracovníků a spolupracujících advokátů.

Kancelář získala významné zkušenosti jak poskytováním právních služeb domácím í zahraničním klientům, tak i spoluprácí s popředními advokátními kancelářemi. Náš team také získal rozsáhlé zkušenosti během svých studií a stáží v zahraničí a vykonáváním odborné praxe v prestižních advokátních kancelářích s nadnárodní působností. Právě proto je pro nás potěšením poskytovat klientům služby na úrovni, kterou od nás očekávají.

Naši klienti jsou si vědomy a zároveň vysoko oceňují náš přístup založený na myšlence flexibilních a dynamických teamů tvořených domácími a v požadované míře i zahraničními právníky, kteří se v nemalé míře mohou spolehnout také na náš front i back Office. Samozřejmostí je i spolupráce a konstruktivní komunikace s jinými odborníky (včetně expertů na financování, investičních bankéřů, expertů na daně a účetnictví, exekutorů, notářů, patentových zástupů atd.). Co se týká tvorby pracovních teamů, které se mají podílet na řešení konkrétních případů, sestavuje je naše kancelář tak, aby odpovídali a co nejlépe uspokojovali potřeby, požadavky a očekávání našich klientů.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství v slovenském, českém, anglickém a německém jazyku.


© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.