Profil

Advokátska kancelária ZAHRADNIK & Spol. je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou sídliacou v Bratislave, ktorá poskytuje kompletné právne služby najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, správneho a finančného práva, vrátane zastupovania v sporovom konaní.

Kancelária vznikla 1.1. 2007, v tejto forme však kancelária len plynulo nadviazala na dlhoročnú predchádzajúcu spoluprácu jej pracovníkov a spolupracujúcich advokátov.

Kancelária získala významné skúsenosti poskytovaním právnych služieb domácim aj zahraničným klientom, ako aj spoluprácou s poprednými advokátskymi kanceláriami. Náš team tiež získal rozsiahle skúsenosti počas svojich štúdií a stáží v zahraničí a vykonávaním odbornej praxe v prestížnych advokátskych kanceláriách s nadnárodnou pôsobnosťou. Práve preto je pre nás potešením poskytovať klientom služby na úrovni, ktorú od nás očakávajú.

Naši klienti sú si vedomí a zároveň vysoko oceňujú náš prístup založený na myšlienke flexibilných a dynamických teamov tvorených domácimi a v požadovanej miere aj zahraničnými právnikmi, ktorí sa v nemalej miere môžu spoľahnúť tiež na náš front i back Office. Samozrejmosťou je aj spolupráca a konštruktívna komunikácia s inými odborníkmi (vrátane expertov na financovanie, investičných bankárov, expertov na dane a účtovníctvo, exekútorov, notárov, patentových zástupcov atď.). Pokiaľ ide o tvorbu pracovných teamov, ktoré sa majú podieľať na riešení konkrétnych prípadov, zostavuje ich naša kancelária tak, aby zodpovedali a čo najlepšie uspokojovali potreby, požiadavky a očakávania našich klientov.

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.