Spolupráca

 Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol. pri svojej právnej činnosti aktívne spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými odborníkmi z daňovej, realitnej, patentovej, správcovskej, exekučnej, notárskej, rozhodcovskej a inej oblasti.


 


© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.