Spolupráca

 Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol. pri svojej právnej činnosti aktívne spolupracuje s významnými domácimi a zahradničnými odborníkmi z daňovej, realitnej, patentovej, správcovskej, exekučnej, notárskej, rozhodcovskej a inej oblasti.

 Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol. je výhradným právnym zástupcom talianskeho združenia vlastníkov nehnuteľností A.I.P.I.  Associazione Italiana Proprietari Immobiliari  v Slovenskej republike. www.assoproprietari.it

 


© 2007-2021, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.