Kontakt

Sídlo a korešpondenčná adresa: 
Šancová 48 
811 05 Bratislava
Kde nás nájdete:  


 
www.akzahradnik.eu
email: office@akzahradnik.eu
tel.: +421-2-444-51-363    
       +421-2-444-51-365    
fax: +421-2-444-51-364
 
Mgr. Tomáš Zahradník
zahradnik@akzahradnik.eu
tel.: +421-2-444-51-365   
skype : akzahradnik

JUDr. Jarmila Zahradníková
zahradnikova@akzahradnik.eu
tel.: +421-911-230-379  

Mgr. et Bc. Miroslava Dobrotková
dobrotkova@akzahradnik.eu
tel.: +421-907-896-075  
skype : dobrotkova.akzahradnik

Mgr. et Mgr. Marián Hutter

hutter@akzahradnik.eu
tel.: +421-911-236-686  
skype : hutter.akzahradnik

© 2007-2019, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.