Kontakt

Sídlo a korešpondenčná adresa: 
Námestie Mateja Korvína 1  
811 07 Bratislava


  
www.akzahradnik.eu
email: office@akzahradnik.eu
tel.: +421-2-444-51-363    
       +421-2-444-51-365
       +421-911-230-379
       +421-911-236-686
© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.