Zamestnanci a členovia advokátskej kancelárie

Mgr. Tomáš Zahradník – advokát, partner

štátna príslušnosť SR

Vzdelanie a prax:

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • AK Zelenay & spol. (2002 – 2004)
 • AK Čechová Rakovský (2004)
 • AK HMG & PARTNERS, s.r.o. (2004 – 2006)
 • LAW MARSHALL School – odborný seminár zameraný na negotiation and alternative dispute resolution (december 2004)
 • Aktívna znalosť angličtiny a nemčiny.

 

JUDr. Jarmila Zahradníková – advokátka, Správca 

štátna príslušnosť ČR

web: Rozvodový právnik a advokát na rodinné právo - JUDr. Jarmila Zahradníková

Vzdelanie a prax:

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr.) 
 • Ministerstvo Spravodlivosti SR – poskytovanie právnych služieb sociálne slabším (2000)
 • AK Zelenay & spol. (2001-2004)
 • Slovenská pošta, a.s. - riaditeľka právneho odboru (2004-2005)
 • AK Rakovský Bohunský (2006)
 • Aktívna znalosť angličtiny, slovenčiny a češtiny
 • Správca
 • členka VI. Disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory  

 

Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. – advokátka

štátna príslušnosť SR

Vzdelanie a prax:

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Mgr.) 
 • AK Zelenay & spol. (2002 -2004)
 • Con – tec Retail, s.r.o. (2004 – 2007)
 • Con – tec a.s. (2007 – súčasnosť)
 • Aktívna znalosť angličtiny a francúzštiny

 


 


© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.