Referencie

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pre zahraničných a domácich klientov, napríklad tiež pre:

 • významnú spoločnosť podnikajúcu v stavebníctve a developerstve
 • spoločnosť zaoberajúcu sa správou a vymáhaním pohľadávok
 • realitné kancelárie
 • zdravotnícke zariadenia
 • reklamné a marketingové agentúry
 • strojárenské a drevospracujúce podniky
 • softvérové spoločnosti
 • dizajnérsku firmu
 • spoločnosť poskytujúcu ekonomické poradenstvo
 • spoločnosť sprostredkujúcu a organizujúcu jazykové pobyty v zahraničí

V oblasti Mergers & Acquisition sa pracovníci našej kancelárie podieľali na:

 • predaji podielu v spoločnosti v oblasti finančníctva (jar 2004, objem transakcie 10 mld. SKK, právny poradca predávajúceho)
 • akvizícii významnej slovenskej softvérovej spoločnosti (leto 2004, objem transakcie 300 mil. SKK, právny poradca kupujúceho)
 • akvizícii spoločnosti pôsobiacej v oblasti predaja nápojov (leto 2004, objem transakcie 450 mil. SKK, právny poradca kupujúceho)
 • predaji výstavného a predajného centra (jar 2005, objem transakcie 270 mil. EUR, právny poradca predávajúceho)
 • akvizícii energetických aktivít spoločnosti (jeseň 2005, objem transakcie 400 mil. SKK, právny poradca kupujúceho)
 • akvizícii v oblasti leteckej prepravy (zima 2005/2006, objem transakcie 20 mld. SKK, právny poradca kupujúceho)
 • akvizícii v oblasti ropného priemyslu (leto 2006, objem transakcie 200 mil. SKK, právny poradca kupujúceho)
 • predaji strojárenskej spoločnosti (jar 2007, objem transakcie 150 mil. SKK, právny poradca predávajúceho)
* Podľa pravidiel správania advokáta vydaných Slovenskou advokátskou komorou sme oprávnení poskytovať konkrétne informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.