Užitočné odkazy

Právne predpisy

Zbierka zákonov
Elektronická zbierka zákonov
http://www.zbierka.sk
JASPI
Zbierka zákonov na serveri Ministerstva spravodlivosti
http://jaspi.justice.gov.sk
EUR-LEX (legislatíva EÚ)
Všetko potrebné o legislatíve Európskej únie
http://europa.eu.int/eur-lexCELEX
Právo a Európska únia ešte raz...
http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Verejné registre a verejné informačné portály

Obchodný register
Obchodný register on-line so širokými možnosťami vyhladávania
http://www.orsk.sk/
Živnostenský register
Živnostenský register on-line
http://www.zrsr.sk/
Verejný informačný portál
Informačný portál pre občanov
http://www.obcan.sk/

Inštitúcie

Európska únia
Stránky Európskej únie
http://europa.eu.int/
Adresár inštitúcií (Slovensko)
Dokonalý zoznam všetkých inštitúcií na Slovensku. Doporučujeme.
http://www.obcan.sk/Default.aspx?catID=17

Stavovské komory

Slovenská advokátska komora
Stránky komory advokátov
http://www.sak.sk/
Notárska komora SR
Stránky komory notárov
http://www.notar.sk/
Slovenská komora exekútorov
Stránky exekútorskej komory
http://www.exekutor.sk/
Slovenská komora daňových poradcov
Stránky komory daňových poradcov
http://www.skdp.sk/

Medzinárodné organizácie

International Bar Association
Najväčšie medzinárodné združenie práva a právnikov
http://www.ibanet.org/
AIPPI
Medzinárodné združenie na ochranu duševného vlastníctva
http://www.aippi.org
World Intelectual Property Organization
Svetová organizácia duševného vlastníctva
http://www.wipo.int

Iné zdroje právnych informácii

epravo.sk
Slovenský právny informačný portál
http://www.epravo.sk
epravo.cz
Český právny informačný portál
http://www.epravo.cz
The European Union Publisher
Vydavateľstvo Európskej únie
http://publications.eu.int
FindLaw
Obsažný vyhladávač amerických právnikov, právnych firiem...
http://www.findlaw.com
ELSA law web
Katalóg liniek ELSA International
http://www.elsa.org/research/lawweb.asp

© 2007-2023, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.