Contacts

Seat and address:
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava


www.akzahradnik.eu
email: office@akzahradnik.eu
tel.: +421-2-444-51-363    
       +421-2-444-51-365    
       +421-911-230-379
       +421-911-236-686   


© 2007-2024, Advokátska kancelária Zahradník & spol.
Design & a redakčný systém od AlejTech, spol. s r.o.